תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק טו

א אז ישיר-משה ובני ישראל את-השירה הזאת, ליהוה, ויאמרו,  {ר}
לאמור:  {ס}  אשירה ליהוה כי-גאה גאה,  {ס}  סוס  {ר}
ורוכבו רמה בים.  {ס}  ב עוזי וזמרת יה, ויהי-לי  {ר}
לישועה;  {ס}  זה אלי ואנווהו,  {ס}  אלוהי  {ר}
אבי וארוממנהו.  {ס}  ג יהוה, איש מלחמה; יהוה,  {ר}
שמו.  {ס}  ד מרכבות פרעה וחילו, ירה בים;  {ס}  ומבחר  {ר}
שלישיו, טובעו בים-סוף.  {ס}  ה תהומות, יכסיומו; ירדו במצולות, כמו-  {ר}
אבן.  {ס}  ו ימינך יהוה, נאדרי בכוח;  {ס}  ימינך  {ר}
יהוה, תרעץ אויב.  {ס}  ז וברוב גאונך, תהרוס  {ר}
קמיך;  {ס}  תשלח, חרונך--יאכלמו, כקש.  {ס}  ח וברוח  {ר}
אפיך נערמו מים,  {ס}  ניצבו כמו-נד  {ר}
נוזלים;  {ס}  קפאו תהומות, בלב-ים.  {ס}  ט אמר  {ר}
אויב ארדוף אשיג,  {ס}  אחלק שלל; תמלאמו  {ר}
נפשי--  {ס}  אריק חרבי, תורישמו ידי.  {ס}  י נשפת  {ר}
ברוחך, כיסמו ים;  {ס}  צללו, כעופרת, במים,  {ר}
אדירים.  {ס}  יא מי-כמוך באלים יהוה,  {ס}  מי  {ר}
כמוך נאדר בקודש;  {ס}  נורא תהילות, עושה  {ר}
פלא.  {ס}  יב נטית, ימינך--תבלעמו, ארץ.  {ס}  יג נחית  {ר}
בחסדך, עם-זו גאלת;  {ס}  ניהלת בעוזך, אל-נווה  {ר}
קודשך.  {ס}  יד שמעו עמים, ירגזון;  {ס}  חיל  {ר}
אחז, יושבי פלשת.  {ס}  טו אז נבהלו, אלופי  {ר}
אדום--  {ס}  אילי מואב, יאחזמו רעד;  {ס}  נמוגו,  {ר}
כול יושבי כנען.  {ס}  טז תיפול עליהם אימתה  {ר}
ופחד,  {ס}  בגדול זרועך יידמו כאבן:  {ס}  עד-  {ר}
יעבור עמך יהוה,  {ס}  עד-יעבור עם-זו  {ר}
קנית.  {ס}  יז תביאמו, ותיטעמו בהר נחלתך--  {ס}  מכון  {ר}
לשבתך פעלת, יהוה;  {ס}  מיקדש, אדוניי כוננו  {ר}
ידיך.  {ס}  יח יהוה ימלוך, לעולם ועד.  {ס}  יט כי  {ר}
בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו, בים,  {ס}  וישב יהוה עליהם,  {ר}
את-מי הים;  {ס}  ובני ישראל הלכו ביבשה, בתוך הים.  {ר}
{ש}

כ ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, את-התוף--בידה; ותצאנה כל-הנשים אחריה, בתופים ובמחולות.  כא ותען להם, מרים:  שירו ליהוה כי-גאה גאה, סוס ורוכבו רמה בים.  {ס}

כב ויסע משה את-ישראל מים-סוף, וייצאו אל-מדבר-שור; וילכו שלושת-ימים במדבר, ולא-מצאו מים.  כג ויבואו מרתה--ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם; על-כן קרא-שמה, מרה.  כד ויילונו העם על-משה לאמור, מה-נשתה.  כה ויצעק אל-יהוה, ויורהו יהוה עץ, וישלך אל-המים, וימתקו המים; שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו.  כו ויאמר אם-שמוע תשמע לקול יהוה אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל-חוקיו--כל-המחלה אשר-שמתי במצריים, לא-אשים עליך, כי אני יהוה, רופאך.  {ס}

כז ויבואו אילימה--ושם שתים עשרה עינות מים, ושבעים תמרים; ויחנו-שם, על-המים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ