תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כה

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, ויקחו-לי תרומה:  מאת כל-איש אשר יידבנו ליבו, תקחו את-תרומתי.  ג וזאת, התרומה, אשר תקחו, מאיתם:  זהב וכסף, ונחושת.  ד ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים.  ה ועורות אילים מאודמים ועורות תחשים, ועצי שיטים.  ו שמן, למאור; בשמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים.  ז אבני-שוהם, ואבני מילואים, לאיפוד, ולחושן.  ח ועשו לי, מקדש; ושכנתי, בתוכם.  ט ככול, אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל-כליו; וכן, תעשו.  {ס}

י ועשו ארון, עצי שיטים:  אמתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי, קומתו.  יא וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו; ועשית עליו זר זהב, סביב.  יב ויצקת לו, ארבע טבעות זהב, ונתת, על ארבע פעמותיו; ושתי טבעות, על-צלעו האחת, ושתי טבעות, על-צלעו השנית.  יג ועשית בדי, עצי שיטים; וציפית אותם, זהב.  יד והבאת את-הבדים בטבעות, על צלעות הארון, לשאת את-הארון, בהם.  טו בטבעות, הארון, יהיו, הבדים:  לא יסורו, ממנו.  טז ונתת, אל-הארון--את, העדות, אשר אתן, אליך.  יז ועשית כפורת, זהב טהור:  אמתיים וחצי אורכה, ואמה וחצי רוחבה.  יח ועשית שניים כרובים, זהב; מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת.  יט ועשה כרוב אחד מקצה, מזה, וכרוב-אחד מקצה, מזה; מן-הכפורת תעשו את-הכרובים, על-שני קצותיו.  כ והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה, סוככים בכנפיהם על-הכפורת, ופניהם, איש אל-אחיו; אל-הכפורת--יהיו, פני הכרובים.  כא ונתת את-הכפורת על-הארון, מלמעלה; ואל-הארון--תיתן את-העדות, אשר אתן אליך.  כב ונועדתי לך, שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אשר על-ארון העדות--את כל-אשר אצווה אותך, אל-בני ישראל.  {פ}

כג ועשית שולחן, עצי שיטים:  אמתיים אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו.  כד וציפית אותו, זהב טהור; ועשית לו זר זהב, סביב.  כה ועשית לו מסגרת טופח, סביב; ועשית זר-זהב למסגרתו, סביב.  כו ועשית לו, ארבע טבעות זהב; ונתת, את-הטבעות, על ארבע הפיאות, אשר לארבע רגליו.  כז לעומת, המסגרת, תהיינה, הטבעות--לבתים לבדים, לשאת את-השולחן.  כח ועשית את-הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב; ונישא-בם, את-השולחן.  כט ועשית קערותיו וכפותיו, וקשותיו ומנקייותיו, אשר יוסך, בהן; זהב טהור, תעשה אותם.  ל ונתת על-השולחן לחם פנים, לפניי תמיד.  {פ}

לא ועשית מנורת, זהב טהור; מקשה תיעשה המנורה, ירכה וקנה, גביעיה כפתוריה ופרחיה, ממנה יהיו.  לב ושישה קנים, יוצאים מצידיה:  שלושה קני מנורה, מצידה האחד, ושלושה קני מנורה, מצידה השני.  לג שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח; כן לששת הקנים, היוצאים מן-המנורה.  לד ובמנורה, ארבעה גביעים:  משוקדים--כפתוריה, ופרחיה.  לה וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור, תחת-שני הקנים ממנה--לששת, הקנים, היוצאים, מן-המנורה.  לו כפתוריהם וקנותם, ממנה יהיו; כולה מקשה אחת, זהב טהור.  לז ועשית את-נרותיה, שבעה; והעלה, את-נרותיה, והאיר, על-עבר פניה.  לח ומלקחיה ומחתותיה, זהב טהור.  לט כיכר זהב טהור, יעשה אותה--את כל-הכלים, האלה.  מ וראה, ועשה:  בתבניתם--אשר-אתה מוראה, בהר.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ