תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לה

א ויקהל משה, את-כל-עדת בני ישראל--ויאמר אליהם:  אלה, הדברים, אשר-ציווה יהוה, לעשות אותם.  ב ששת ימים, תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון, ליהוה; כל-העושה בו מלאכה, יומת.  ג לא-תבערו אש, בכול מושבותיכם, ביום, השבת.  {פ}

ד ויאמר משה, אל-כל-עדת בני-ישראל לאמור:  זה הדבר, אשר-ציווה יהוה לאמור.  ה קחו מאיתכם תרומה, ליהוה, כול נדיב ליבו, יביאהא את תרומת יהוה:  זהב וכסף, ונחושת.  ו ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים.  ז ועורות אילים מאודמים ועורות תחשים, ועצי שיטים.  ח ושמן, למאור; ובשמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים.  ט ואבני-שוהם--ואבני, מילואים:  לאיפוד, ולחושן.  י וכל-חכם-לב, בכם, יבואו ויעשו, את כל-אשר ציווה יהוה.  יא את-המשכן--את-אוהלו, ואת-מכסהו; את-קרסיו, ואת-קרשיו, את-בריחיו, את-עמודיו ואת-אדניו.  יב את-הארון ואת-בדיו, את-הכפורת; ואת, פרוכת המסך.  יג את-השולחן ואת-בדיו, ואת-כל-כליו; ואת, לחם הפנים.  יד ואת-מנורת המאור ואת-כליה, ואת-נרותיה; ואת, שמן המאור.  טו ואת-מזבח הקטורת, ואת-בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים; ואת-מסך הפתח, לפתח המשכן.  טז את מזבח העולה, ואת-מכבר הנחושת אשר-לו, את-בדיו, ואת-כל-כליו; את-הכיור, ואת-כנו.  יז את קלעי החצר, את-עמודיו ואת-אדניה; ואת, מסך שער החצר.  יח את-יתדות המשכן ואת-יתדות החצר, ואת-מיתריהם.  יט את-בגדי השרד, לשרת בקודש:  את-בגדי הקודש לאהרון הכוהן, ואת-בגדי בניו לכהן.  כ וייצאו כל-עדת בני-ישראל, מלפני משה.  כא ויבואו, כל-איש אשר-נשאו ליבו; וכול אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את-תרומת יהוה למלאכת אוהל מועד ולכל-עבודתו, ולבגדי, הקודש.  כב ויבואו האנשים, על-הנשים; כול נדיב לב, הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל-כלי זהב, וכל-איש, אשר הניף תנופת זהב ליהוה.  כג וכל-איש אשר-נמצא איתו, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש ועיזים; ועורות אילים מאודמים ועורות תחשים, הביאו.  כד כל-מרים, תרומת כסף ונחושת, הביאו, את תרומת יהוה; וכול אשר נמצא איתו עצי שיטים, לכל-מלאכת העבודה--הביאו.  כה וכל-אישה חכמת-לב, בידיה טוו; ויביאו מטווה, את-התכלת ואת-הארגמן, את-תולעת השני, ואת-השש.  כו וכל-הנשים--אשר נשא ליבן אותנה, בחכמה:  טוו, את-העיזים.  כז והנשיאים הביאו--את אבני השוהם, ואת אבני המילואים:  לאיפוד, ולחושן.  כח ואת-הבושם, ואת-השמן:  למאור--ולשמן המשחה, ולקטורת הסמים.  כט כל-איש ואישה, אשר נדב ליבם אותם, להביא לכל-המלאכה, אשר ציווה יהוה לעשות ביד-משה--הביאו בני-ישראל נדבה, ליהוה.  {פ}

ל ויאמר משה אל-בני ישראל, ראו קרא יהוה בשם, בצלאל בן-אורי בן-חור, למטה יהודה.  לא וימלא אותו, רוח אלוהים, בחכמה בתבונה ובדעת, ובכל-מלאכה.  לב ולחשוב, מחשבות--לעשות בזהב ובכסף, ובנחושת.  לג ובחרושת אבן למלאות, ובחרושת עץ; לעשות, בכל-מלאכת מחשבת.  לד ולהורות, נתן בליבו:  הוא, ואוהליאב בן-אחיסמך למטה-דן.  לה מילא אותם חכמת-לב, לעשות כל-מלאכת חרש וחושב, ורוקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש, ואורג; עושי, כל-מלאכה, וחושבי, מחשבות.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ