תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לז

א ויעש בצלאל את-הארון, עצי שיטים:  אמתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי, קומתו.  ב ויצפהו זהב טהור, מבית ומחוץ; ויעש לו זר זהב, סביב.  ג וייצוק לו, ארבע טבעות זהב, על, ארבע פעמותיו; ושתי טבעות, על-צלעו האחת, ושתי טבעות, על-צלעו השנית.  ד ויעש בדי, עצי שיטים; ויצף אותם, זהב.  ה ויבא את-הבדים בטבעות, על צלעות הארון, לשאת, את-הארון.  ו ויעש כפורת, זהב טהור:  אמתיים וחצי אורכה, ואמה וחצי רוחבה.  ז ויעש שני כרובים, זהב; מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת.  ח כרוב-אחד מקצה מזה, וכרוב-אחד מקצה מזה; מן-הכפורת עשה את-הכרובים, משני קצותיו.  ט ויהיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה, סוככים בכנפיהם על-הכפורת, ופניהם, איש אל-אחיו; אל-הכפורת--היו, פני הכרובים.  {פ}

י ויעש את-השולחן, עצי שיטים:  אמתיים אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו.  יא ויצף אותו, זהב טהור; ויעש לו זר זהב, סביב.  יב ויעש לו מסגרת טופח, סביב; ויעש זר-זהב למסגרתו, סביב.  יג וייצוק לו, ארבע טבעות זהב; וייתן, את-הטבעות, על ארבע הפיאות, אשר לארבע רגליו.  יד לעומת, המסגרת, היו, הטבעות; בתים, לבדים, לשאת, את-השולחן.  טו ויעש את-הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב, לשאת, את-השולחן.  טז ויעש את-הכלים אשר על-השולחן, את-קערותיו ואת-כפותיו ואת מנקייותיו, ואת-הקשוות, אשר יוסך בהן--זהב, טהור.  {פ}

יז ויעש את-המנורה, זהב טהור; מקשה עשה את-המנורה, ירכה וקנה--גביעיה כפתוריה ופרחיה, ממנה היו.  יח ושישה קנים, יוצאים מצידיה:  שלושה קני מנורה, מצידה האחד, ושלושה קני מנורה, מצידה השני.  יט שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד, כפתור ופרח; כן לששת הקנים, היוצאים מן-המנורה.  כ ובמנורה, ארבעה גביעים:  משוקדים--כפתוריה, ופרחיה.  כא וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור, תחת-שני הקנים ממנה--לששת, הקנים, היוצאים, ממנה.  כב כפתוריהם וקנותם, ממנה היו; כולה מקשה אחת, זהב טהור.  כג ויעש את-נרותיה, שבעה; ומלקחיה ומחתותיה, זהב טהור.  כד כיכר זהב טהור, עשה אותה, ואת, כל-כליה.  {פ}

כה ויעש את-מזבח הקטורת, עצי שיטים:  אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע, ואמתיים קומתו--ממנו, היו קרנותיו.  כו ויצף אותו זהב טהור, את-גגו ואת-קירותיו סביב--ואת-קרנותיו; ויעש לו זר זהב, סביב.  כז ושתי טבעות זהב עשה-לו מתחת לזרו, על שתי צלעותיו, על, שני צידיו--לבתים לבדים, לשאת אותו בהם.  כח ויעש את-הבדים, עצי שיטים; ויצף אותם, זהב.  כט ויעש את-שמן המשחה, קודש, ואת-קטורת הסמים, טהור--מעשה, רוקח.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ