תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ב

א ונפש, כי-תקריב קרבן מנחה ליהוה--סולת, יהיה קרבנו; ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה.  ב והביאה, אל-בני אהרון הכוהנים, וקמץ משם מלוא קומצו מסולתה ומשמנה, על כל-לבונתה; והקטיר הכוהן את-אזכרתה, המזבחה--אישה ריח ניחוח, ליהוה.  ג והנותרת, מן-המנחה--לאהרון, ולבניו:  קודש קודשים, מאישי יהוה.  {ס}

ד וכי תקריב קרבן מנחה, מאפה תנור--סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן.  {ס}

ה ואם-מנחה על-המחבת, קרבנך--סולת בלולה בשמן, מצה תהיה.  ו פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן; מנחה, היא.  {ס}

ז ואם-מנחת מרחשת, קרבנך--סולת בשמן, תיעשה.  ח והבאת את-המנחה, אשר ייעשה מאלה--ליהוה; והקריבה, אל-הכוהן, והגישה, אל-המזבח.  ט והרים הכוהן מן-המנחה את-אזכרתה, והקטיר המזבחה--אישה ריח ניחוח, ליהוה.  י והנותרת, מן-המנחה--לאהרון, ולבניו:  קודש קודשים, מאישי יהוה.  יא כל-המנחה, אשר תקריבו ליהוה--לא תיעשה, חמץ:  כי כל-שאור וכל-דבש, לא-תקטירו ממנו אישה ליהוה.  יב קרבן ראשית תקריבו אותם, ליהוה; ואל-המזבח לא-יעלו, לריח ניחוח.  יג וכל-קרבן מנחתך, במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך, מעל מנחתך; על כל-קרבנך, תקריב מלח.  {ס}

יד ואם-תקריב מנחת ביכורים, ליהוה--אביב קלוי באש, גרש כרמל, תקריב, את מנחת ביכוריך.  טו ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה; מנחה, היא.  טז והקטיר הכוהן את-אזכרתה, מגרשה ומשמנה, על, כל-לבונתה--אישה, ליהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז