תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ג

א ואם-זבח שלמים, קרבנו--אם מן-הבקר, הוא מקריב, אם-זכר אם-נקבה, תמים יקריבנו לפני יהוה.  ב וסמך ידו, על-ראש קרבנו, ושחטו, פתח אוהל מועד; וזרקו בני אהרון הכוהנים את-הדם, על-המזבח--סביב.  ג והקריב מזבח השלמים, אישה ליהוה--את-החלב, המכסה את-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  ד ואת, שתי הכליות, ואת-החלב אשר עליהן, אשר על-הכסלים; ואת-היותרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.  ה והקטירו אותו בני-אהרון, המזבחה, על-העולה, אשר על-העצים אשר על-האש--אישה ריח ניחוח, ליהוה.  {פ}

ו ואם-מן-הצאן קרבנו לזבח שלמים, ליהוה--זכר או נקבה, תמים יקריבנו.  ז אם-כשב הוא-מקריב, את-קרבנו--והקריב אותו, לפני יהוה.  ח וסמך את-ידו, על-ראש קרבנו, ושחט אותו, לפני אוהל מועד; וזרקו בני אהרון את-דמו, על-המזבח--סביב.  ט והקריב מזבח השלמים, אישה ליהוה--חלבו האליה תמימה, לעומת העצה יסירנה; ואת-החלב, המכסה את-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  י ואת, שתי הכליות, ואת-החלב אשר עליהן, אשר על-הכסלים; ואת-היותרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.  יא והקטירו הכוהן, המזבחה--לחם אישה, ליהוה.  {פ}

יב ואם עז, קרבנו--והקריבו, לפני יהוה.  יג וסמך את-ידו, על-ראשו, ושחט אותו, לפני אוהל מועד; וזרקו בני אהרון את-דמו, על-המזבח--סביב.  יד והקריב ממנו קרבנו, אישה ליהוה--את-החלב, המכסה את-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  טו ואת, שתי הכליות, ואת-החלב אשר עליהן, אשר על-הכסלים; ואת-היותרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.  טז והקטירם הכוהן, המזבחה--לחם אישה לריח ניחוח, כל-חלב ליהוה.  יז חוקת עולם לדורותיכם, בכול מושבותיכם--כל-חלב וכל-דם, לא תאכלו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז