תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ו

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב צו את-אהרון ואת-בניו לאמור, זאת תורת העולה:  היא העולה על מוקדה על-המזבח כל-הלילה, עד-הבוקר, ואש המזבח, תוקד בו.  ג ולבש הכוהן מידו בד, ומכנסי-בד ילבש על-בשרו, והרים את-הדשן אשר תאכל האש את-העולה, על-המזבח; ושמו, אצל המזבח.  ד ופשט, את-בגדיו, ולבש, בגדים אחרים; והוציא את-הדשן אל-מחוץ למחנה, אל-מקום טהור.  ה והאש על-המזבח תוקד-בו לא תכבה, וביער עליה הכוהן עצים בבוקר בבוקר; וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים.  ו אש, תמיד תוקד על-המזבח--לא תכבה.  {ס}

ז וזאת תורת, המנחה:  הקרב אותה בני-אהרון לפני יהוה, אל-פני המזבח.  ח והרים ממנו בקומצו, מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל-הלבונה, אשר על-המנחה; והקטיר המזבח, ריח ניחוח אזכרתה--ליהוה.  ט והנותרת ממנה, יאכלו אהרון ובניו; מצות תיאכל במקום קדוש, בחצר אוהל-מועד יאכלוה.  י לא תיאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישיי; קודש קודשים היא, כחטאת וכאשם.  יא כל-זכר בבני אהרון, יאכלנה--חוק-עולם לדורותיכם, מאישי יהוה; כול אשר-ייגע בהם, יקדש.  {פ}

יב וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  יג זה קרבן אהרון ובניו אשר-יקריבו ליהוה, ביום הימשח אותו--עשירית האיפה סולת מנחה, תמיד:  מחציתה בבוקר, ומחציתה בערב.  יד על-מחבת, בשמן תיעשה--מורבכת תביאנה; תופיני מנחת פיתים, תקריב ריח-ניחוח ליהוה.  טו והכוהן המשיח תחתיו מבניו, יעשה אותה; חוק-עולם, ליהוה כליל תוקטר.  טז וכל-מנחת כוהן כליל תהיה, לא תיאכל.  {פ}

יז וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  יח דבר אל-אהרון ואל-בניו לאמור, זאת תורת החטאת:  במקום אשר תישחט העולה תישחט החטאת, לפני יהוה--קודש קודשים, היא.  יט הכוהן המחטא אותה, יאכלנה; במקום קדוש תיאכל, בחצר אוהל מועד.  כ כול אשר-ייגע בבשרה, יקדש; ואשר ייזה מדמה, על-הבגד--אשר ייזה עליה, תכבס במקום קדוש.  כא וכלי-חרש אשר תבושל-בו, יישבר; ואם-בכלי נחושת בושלה, ומורק ושוטף במים.  כב כל-זכר בכוהנים, יאכל אותה; קודש קודשים, היא.  כג וכל-חטאת אשר יובא מדמה אל-אוהל מועד, לכפר בקודש--לא תיאכל; באש, תישרף.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז