תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ח

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב קח את-אהרון, ואת-בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה; ואת פר החטאת, ואת שני האילים, ואת, סל המצות.  ג ואת כל-העדה, הקהל, אל-פתח, אוהל מועד.  ד ויעש משה, כאשר ציווה יהוה אותו; ותיקהל, העדה, אל-פתח, אוהל מועד.  ה ויאמר משה, אל-העדה:  זה הדבר, אשר-ציווה יהוה לעשות.  ו ויקרב משה, את-אהרון ואת-בניו; וירחץ אותם, במים.  ז וייתן עליו את-הכותונת, ויחגור אותו באבנט, וילבש אותו את-המעיל, וייתן עליו את-האיפוד; ויחגור אותו, בחשב האיפוד, ויאפוד לו, בו.  ח וישם עליו, את-החושן; וייתן, אל-החושן, את-האורים, ואת-התומים.  ט וישם את-המצנפת, על-ראשו; וישם על-המצנפת אל-מול פניו, את ציץ הזהב נזר הקודש, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  י וייקח משה את-שמן המשחה, וימשח את-המשכן ואת-כל-אשר-בו; ויקדש, אותם.  יא ויז ממנו על-המזבח, שבע פעמים; וימשח את-המזבח ואת-כל-כליו, ואת-הכיור ואת-כנו--לקדשם.  יב וייצוק משמן המשחה, על ראש אהרון; וימשח אותו, לקדשו.  יג ויקרב משה את-בני אהרון, וילבישם כותונות ויחגור אותם אבנט, ויחבוש להם, מגבעות--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  יד ויגש, את פר החטאת; ויסמוך אהרון ובניו את-ידיהם, על-ראש פר החטאת.  טו וישחט, וייקח משה את-הדם וייתן על-קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא, את-המזבח; ואת-הדם, יצק אל-יסוד המזבח, ויקדשהו, לכפר עליו.  טז וייקח, את-כל-החלב אשר על-הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת-שתי הכליות ואת-חלבהן; ויקטר משה, המזבחה.  יז ואת-הפר ואת-עורו, ואת-בשרו ואת-פרשו--שרף באש, מחוץ למחנה:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  יח ויקרב, את איל העולה; ויסמכו אהרון ובניו, את-ידיהם--על-ראש האיל.  יט וישחט; ויזרוק משה את-הדם על-המזבח, סביב.  כ ואת-האיל--ניתח, לנתחיו; ויקטר משה את-הראש, ואת-הנתחים ואת-הפדר.  כא ואת-הקרב ואת-הכרעיים, רחץ במים; ויקטר משה את-כל-האיל המזבחה, עולה הוא לריח-ניחוח אישה הוא ליהוה, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  כב ויקרב את-האיל השני, איל המילואים; ויסמכו אהרון ובניו, את-ידיהם--על-ראש האיל.  כג וישחט--וייקח משה מדמו, וייתן על-תנוך אוזן-אהרון הימנית; ועל-בוהן ידו הימנית, ועל-בוהן רגלו הימנית.  כד ויקרב את-בני אהרון, וייתן משה מן-הדם על-תנוך אוזנם הימנית, ועל-בוהן ידם הימנית, ועל-בוהן רגלם הימנית; ויזרוק משה את-הדם על-המזבח, סביב.  כה וייקח את-החלב ואת-האליה, ואת-כל-החלב אשר על-הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת-שתי הכליות ואת-חלבהן; ואת, שוק הימין.  כו ומסל המצות אשר לפני יהוה, לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת--ורקיק אחד; וישם, על-החלבים, ועל, שוק הימין.  כז וייתן את-הכול--על כפי אהרון, ועל כפי בניו; וינף אותם תנופה, לפני יהוה.  כח וייקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על-העולה; מילואים הם לריח ניחוח, אישה הוא ליהוה.  כט וייקח משה את-החזה, ויניפהו תנופה לפני יהוה:  מאיל המילואים, למשה היה למנה, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  ל וייקח משה משמן המשחה, ומן-הדם אשר על-המזבח, ויז על-אהרון על-בגדיו, ועל-בניו ועל-בגדי בניו איתו; ויקדש את-אהרון את-בגדיו, ואת-בניו ואת-בגדי בניו איתו.  לא ויאמר משה אל-אהרון ואל-בניו, בשלו את-הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו, ואת-הלחם אשר בסל המילואים:  כאשר ציוויתי לאמור, אהרון ובניו יאכלוהו.  לב והנותר בבשר, ובלחם--באש, תשרופו.  לג ומפתח אוהל מועד לא תצאו, שבעת ימים--עד יום מלאות, ימי מילואיכם:  כי שבעת ימים, ימלא את-ידכם.  לד כאשר עשה, ביום הזה--ציווה יהוה לעשות, לכפר עליכם.  לה ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, ושמרתם את-משמרת יהוה, ולא תמותו:  כי-כן, צוויתי.  לו ויעש אהרון, ובניו--את, כל-הדברים, אשר-ציווה יהוה, ביד-משה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז