תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יב

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, לאמור, אישה כי תזריע, וילדה זכר--וטמאה שבעת ימים, כימי נידת דוותה תטמא.  ג וביום, השמיני, יימול, בשר עורלתו.  ד ושלושים יום ושלושת ימים, תשב בדמי טוהרה; בכל-קודש לא-תיגע, ואל-המקדש לא תבוא, עד-מלאות, ימי טוהרה.  ה ואם-נקבה תלד, וטמאה שבועיים כנידתה; ושישים יום וששת ימים, תשב על-דמי טוהרה.  ו ובמלאות ימי טוהרה, לבן או לבת, תביא כבש בן-שנתו לעולה, ובן-יונה או-תור לחטאת--אל-פתח אוהל-מועד, אל-הכוהן.  ז והקריבו לפני יהוה, וכיפר עליה, וטהרה, ממקור דמיה:  זאת תורת היולדת, לזכר או לנקבה.  ח ואם-לא תמצא ידה, די שה--ולקחה שתי-תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת; וכיפר עליה הכוהן, וטהרה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז