תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ד

א ויהי המלך שלמה, מלך על-כל-ישראל.  {ס}  ב ואלה השרים, אשר-לו:  עזריהו בן-צדוק, הכוהן.  {ס}  ג אליחורף ואחייה בני שישא, סופרים;  {ס}  יהושפט בן-אחילוד, המזכיר.  {ס}  ד ובניהו בן-יהוידע, על-הצבא;  {ס}  וצדוק ואביתר, כוהנים.  {ס}  ה ועזריהו בן-נתן, על-הניצבים;  {ס}  וזבוד בן-נתן כוהן, ריעה המלך.  {ס}  ו ואחישר, על-הבית;  {ס}  ואדונירם בן-עבדא, על-המס.  {ס}  ז ולשלמה שנים-עשר ניצבים, על-כל-ישראל, וכילכלו את-המלך, ואת-ביתו:  חודש בשנה יהיה על-האחד, לכלכל.  {ס}  ח ואלה שמותם, בן-חור בהר אפריים.  {ס}  ט בן-דקר במקץ ובשעלבים, ובית שמש; ואילון, בית חנן.  {ס}  י בן-חסד, בארובות; לו שוכה, וכל-ארץ חפר.  {ס}  יא בן-אבינדב, כל-נפת דור; טפת, בת-שלמה, הייתה לו, לאישה.  {ס}  יב בענא, בן-אחילוד, תענך, ומגידו; וכל-בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אביל מחולה, עד, מעבר ליוקמעם.  {ס}  יג בן-גבר, ברמות גלעד; לו חוות יאיר בן-מנשה אשר בגלעד, לו חבל ארגוב אשר בבשן--שישים ערים גדולות, חומה ובריח נחושת.  {ס}  יד אחינדב בן-עידוא, מחניימה.  {ס}  טו אחימעץ, בנפתלי; גם-הוא, לקח את-בשמת בת-שלמה--לאישה.  {ס}  טז בענא, בן-חושי, באשר, ובעלות.  {ס}  יז יהושפט בן-פרוח, ביששכר.  {ס}  יח שמעי בן-אלא, בבנימין.  {ס}  יט גבר בן-אורי, בארץ גלעד--ארץ סיחון מלך האמורי, ועוג מלך הבשן, ונציב אחד, אשר בארץ.  כ יהודה וישראל רבים, כחול אשר-על-הים לרוב, אוכלים ושותים, ושמחים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה