תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ו

א ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצריים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני, למלוך שלמה, על-ישראל; וייבן הבית, ליהוה.  ב והבית, אשר בנה המלך שלמה ליהוה--שישים-אמה אורכו, ועשרים רוחבו; ושלושים אמה, קומתו.  ג והאולם, על-פני היכל הבית--עשרים אמה אורכו, על-פני רוחב הבית; עשר באמה רוחבו, על-פני הבית.  ד ויעש לבית, חלוני שקופים אטומים.  ה וייבן על-קיר הבית יציע, סביב, את-קירות הבית סביב, להיכל ולדביר; ויעש צלעות, סביב.  ו היציע התחתונה חמש באמה רוחבה, והתיכונה שש באמה רוחבה, והשלישית, שבע באמה רוחבה:  כי מגרעות נתן לבית סביב, חוצה, לבלתי, אחוז בקירות-הבית.  ז והבית, בהיבנותו--אבן-שלמה מסע, נבנה; ומקבות והגרזן כל-כלי ברזל, לא-נשמע בבית בהיבנותו.  ח פתח, הצלע התיכונה, אל-כתף הבית, הימנית; ובלולים, יעלו על-התיכונה, ומן-התיכונה, אל-השלישים.  ט וייבן את-הבית, ויכלהו; ויספון את-הבית גבים, ושדרות בארזים.  י וייבן את-היציע על-כל-הבית, חמש אמות קומתו; ויאחוז את-הבית, בעצי ארזים.  {פ}

יא ויהי, דבר-יהוה, אל-שלמה, לאמור.  יב הבית הזה אשר-אתה בונה, אם-תלך בחוקותיי ואת-משפטיי תעשה, ושמרת את-כל-מצוותיי, ללכת בהם--והקימותי את-דברי איתך, אשר דיברתי אל-דויד אביך.  יג ושכנתי, בתוך בני ישראל; ולא אעזוב, את-עמי ישראל.  {פ}

יד וייבן שלמה את-הבית, ויכלהו.  טו וייבן את-קירות הבית מביתה, בצלעות ארזים--מקרקע הבית עד-קירות הסיפון, ציפה עץ מבית; ויצף את-קרקע הבית, בצלעות ברושים.  טז וייבן את-עשרים אמה מירכתי הבית, בצלעות ארזים, מן-הקרקע, עד-הקירות; וייבן לו מבית לדביר, לקודש הקודשים.  יז וארבעים באמה, היה הבית--הוא, ההיכל לפניי.  יח וארז אל-הבית, פנימה, מקלעת פקעים, ופטורי ציצים:  הכול ארז, אין אבן נראה.  יט ודביר בתוך-הבית מפנימה, הכין, לתיתן שם, את-ארון ברית יהוה.  כ ולפני הדביר עשרים אמה אורך ועשרים אמה רוחב, ועשרים אמה קומתו, ויצפהו, זהב סגור; ויצף מזבח, ארז.  כא ויצף שלמה את-הבית מפנימה, זהב סגור; ויעבר ברתוקות זהב, לפני הדביר, ויצפהו, זהב.  כב ואת-כל-הבית ציפה זהב, עד-תום כל-הבית; וכל-המזבח אשר-לדביר, ציפה זהב.  כג ויעש בדביר, שני כרובים עצי-שמן:  עשר אמות, קומתו.  כד וחמש אמות, כנף הכרוב האחת, וחמש אמות, כנף הכרוב השנית; עשר אמות, מקצות כנפיו ועד-קצות כנפיו.  כה ועשר, באמה, הכרוב, השני:  מידה אחת וקצב אחד, לשני הכרובים.  כו קומת הכרוב האחד, עשר באמה; וכן, הכרוב השני.  כז וייתן את-הכרובים בתוך הבית הפנימי, ויפרשו את-כנפי הכרובים, ותיגע כנף-האחד בקיר, וכנף הכרוב השני נוגעת בקיר השני; וכנפיהם אל-תוך הבית, נוגעות כנף אל-כנף.  כח ויצף את-הכרובים, זהב.  כט ואת כל-קירות הבית מסב קלע, פיתוחי מקלעות כרובים ותימורות, ופטורי, ציצים--מלפנים, ולחיצון.  ל ואת-קרקע הבית, ציפה זהב--לפנימה, ולחיצון.  לא ואת פתח הדביר, עשה דלתות עצי-שמן; האיל מזוזות, חמישית.  לב ושתי, דלתות עצי-שמן, וקלע עליהם מקלעות כרובים ותימורות ופטורי ציצים, וציפה זהב; וירד על-הכרובים ועל-התימורות, את-הזהב.  לג וכן עשה לפתח ההיכל, מזוזות עצי-שמן, מאת, רביעית.  לד ושתי דלתות, עצי ברושים; שני צלעים הדלת האחת, גלילים, ושני קלעים הדלת השנית, גלילים.  לה וקלע כרובים ותימורות, ופטורי ציצים; וציפה זהב, מיושר על-המחוקה.  לו וייבן את-החצר הפנימית, שלושה טורי גזית; וטור, כרותות ארזים.  לז בשנה, הרביעית, יוסד, בית יהוה--בירח, זיו.  לח ובשנה האחת עשרה בירח בול, הוא החודש השמיני, כלה הבית, לכל-דבריו ולכל-משפטיו; ויבנהו, שבע שנים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה