תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק א

א ויפשע מואב בישראל, אחרי מות אחאב.  ב וייפול אחזיה בעד השבכה, בעלייתו אשר בשומרון--ויחל; וישלח מלאכים, ויאמר אליהם לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם-אחיה, מחולי זה.  {ס}

ג ומלאך יהוה, דיבר אל-אלייה התשבי, קום עלה, לקראת מלאכי מלך-שומרון; ודבר אליהם--המבלי אין-אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון.  ד ולכן, כה-אמר יהוה, המיטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה, כי מות תמות; וילך, אלייה.  ה וישובו המלאכים, אליו; ויאמר אליהם, מה-זה שבתם.  ו ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם, ודיברתם אליו כה אמר יהוה, המבלי אין-אלוהים בישראל אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון; לכן המיטה אשר-עלית שם, לא-תרד ממנה--כי-מות תמות.  ז וידבר אליהם--מה משפט האיש, אשר עלה לקראתכם; וידבר אליכם, את-הדברים האלה.  ח ויאמרו אליו, איש בעל שיער, ואיזור עור, אזור במותניו; ויאמר, אלייה התשבי הוא.  ט וישלח אליו שר-חמישים, וחמישיו; ויעל אליו, והנה יושב על-ראש ההר, וידבר אליו, איש האלוהים המלך דיבר רדה.  י ויענה אלייהו, וידבר אל-שר החמישים, ואם-איש אלוהים אני, תרד אש מן-השמיים ותאכל אותך ואת-חמישיך; ותרד אש מן-השמיים, ותאכל אותו ואת-חמישיו.  יא וישב וישלח אליו, שר-חמישים אחר--וחמישיו; ויען, וידבר אליו, איש האלוהים, כה-אמר המלך מהרה רדה.  יב ויען אלייה, וידבר אליהם, אם-איש האלוהים אני, תרד אש מן-השמיים ותאכל אותך ואת-חמישיך; ותרד אש-אלוהים מן-השמיים, ותאכל אותו ואת-חמישיו.  יג וישב, וישלח שר-חמישים שלישים--וחמישיו; ויעל ויבוא שר-החמישים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אלייהו, ויתחנן אליו וידבר אליו, איש האלוהים, תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך.  יד הנה ירדה אש, מן-השמיים, ותאכל את-שני שרי החמישים הראשונים, ואת-חמישיהם; ועתה, תיקר נפשי בעיניך.  {ס}

טו וידבר מלאך יהוה, אל-אלייהו, רד אותו, אל-תירא מפניו; ויקם ויירד אותו, אל-המלך.  טז וידבר אליו כה-אמר יהוה, יען אשר-שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון--המבלי אין-אלוהים בישראל, לדרוש בדברו; לכן המיטה אשר-עלית שם, לא-תרד ממנה--כי-מות תמות.  יז וימת כדבר יהוה אשר-דיבר אלייהו, וימלוך יהורם תחתיו,  {פ}
 
בשנת שתיים, ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה:  כי לא-היה לו, בן.  {ס}

יח ויתר דברי אחזיהו, אשר עשה:  הלוא-המה כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה