תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק ג

א ויהורם בן-אחאב, מלך על-ישראל בשומרון, בשנת שמונה עשרה, ליהושפט מלך יהודה; וימלוך, שתים-עשרה שנה.  ב ויעשה הרע, בעיני יהוה--רק, לא כאביו וכאימו; ויסר את-מצבת הבעל, אשר עשה אביו.  ג רק בחטאות ירובעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--דבק:  לא-סר, ממנה.  {פ}

ד ומישע מלך-מואב, היה נוקד; והשיב למלך-ישראל מאה-אלף כרים, ומאה אלף אילים צמר.  ה ויהי, כמות אחאב; ויפשע מלך-מואב, במלך ישראל.  ו וייצא המלך יהורם, ביום ההוא--משומרון; ויפקוד, את-כל-ישראל.  ז וילך וישלח אל-יהושפט מלך-יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי--התלך איתי אל-מואב, למלחמה; ויאמר אעלה, כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסיי כסוסיך.  ח ויאמר, אי-זה הדרך נעלה; ויאמר, דרך מדבר אדום.  ט וילך מלך ישראל ומלך-יהודה, ומלך אדום, ויסובו, דרך שבעת ימים; ולא-היה מים למחנה ולבהמה, אשר ברגליהם.  י ויאמר, מלך ישראל:  אהה--כי-קרא יהוה לשלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד-מואב.  {ס}

יא ויאמר יהושפט, האין פה נביא ליהוה, ונדרשה את-יהוה, מאותו; ויען אחד מעבדי מלך-ישראל, ויאמר, פה אלישע בן-שפט, אשר-יצק מים על-ידי אלייהו.  יב ויאמר, יהושפט, יש אותו, דבר-יהוה; ויירדו אליו, מלך ישראל ויהושפט--ומלך אדום.  יג ויאמר אלישע אל-מלך ישראל, מה-לי ולך--לך אל-נביאי אביך, ואל-נביאי אימך; ויאמר לו, מלך ישראל, אל כי-קרא יהוה לשלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד-מואב.  יד ויאמר אלישע, חי-יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו, כי לולי פני יהושפט מלך-יהודה, אני נושא--אם-אביט אליך, ואם-אראך.  טו ועתה, קחו-לי מנגן; והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד-יהוה.  טז ויאמר, כה אמר יהוה:  עשה הנחל הזה, גבים גבים.  יז כי-כה אמר יהוה, לא-תראו רוח ולא-תראו גשם, והנחל ההוא, יימלא מים; ושתיתם אתם ומקניכם, ובהמתכם.  יח ונקל זאת, בעיני יהוה; ונתן את-מואב, בידכם.  יט והכיתם כל-עיר מבצר, וכל-עיר מבחור, וכל-עץ טוב תפילו, וכל-מעייני-מים תסתומו; וכול החלקה הטובה, תכאיבו באבנים.  כ ויהי בבוקר כעלות המנחה, והנה-מים באים מדרך אדום; ותימלא הארץ, את-המים.  כא וכל-מואב, שמעו, כי-עלו המלכים, להילחם בם; וייצעקו, מכול חוגר חגורה ומעלה, ויעמדו, על-הגבול.  כב וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על-המים; ויראו מואב מנגד את-המים, אדומים כדם.  כג ויאמרו, דם זה, הוחרב נחרבו המלכים, ויכו איש את-ריעהו; ועתה לשלל, מואב.  כד ויבואו, אל-מחנה ישראל, ויקומו ישראל ויכו את-מואב, וינוסו מפניהם; ויכו-בה, והכות את-מואב.  כה והערים יהרוסו וכל-חלקה טובה ישליכו איש-אבנו ומילאוה, וכל-מעיין-מים יסתומו וכל-עץ-טוב יפילו, עד-השאיר אבניה בקיר, חרשת; ויסובו הקלעים, ויכוה.  כו וירא מלך מואב, כי-חזק ממנו המלחמה; וייקח אותו שבע-מאות איש שולף חרב, להבקיע אל-מלך אדום--ולא יכולו.  כז וייקח את-בנו הבכור אשר-ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על-החומה, ויהי קצף-גדול, על-ישראל; ויסעו, מעליו, וישובו, לארץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה