תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק ט

א ואלישע, הנביא, קרא, לאחד מבני הנביאים; ויאמר לו חגור מותניך, וקח פך השמן הזה בידך, ולך, רמות גלעד.  ב ובאת-שמה; וראה-שם יהוא בן-יהושפט בן-נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחיו, והבאת אותו, חדר בחדר.  ג ולקחת פך-השמן, ויצקת על-ראשו, ואמרת כה-אמר יהוה, משחתיך למלך אל-ישראל; ופתחת הדלת ונסת, ולא תחכה.  ד וילך הנער הנער הנביא, רמות גלעד.  ה ויבוא, והנה שרי החיל יושבים, ויאמר, דבר לי אליך השר; ויאמר יהוא אל-מי מכולנו, ויאמר אליך השר.  ו ויקם ויבוא הביתה, וייצוק השמן אל-ראשו; ויאמר לו, כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, משחתיך למלך אל-עם יהוה, אל-ישראל.  ז והכית--את-בית אחאב, אדוניך; וניקמתי דמי עבדיי הנביאים, ודמי כל-עבדי יהוה--מיד איזבל.  ח ואבד, כל-בית אחאב; והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל.  ט ונתתי את-בית אחאב, כבית ירובעם בן-נבט, וכבית, בעשא בן-אחייה.  י ואת-איזבל יאכלו הכלבים, בחלק יזרעאל--ואין קובר; ויפתח הדלת, וינוס.  יא ויהוא, יצא אל-עבדי אדוניו, ויאמר לו השלום, מדוע בא-המשוגע הזה אליך; ויאמר אליהם, אתם ידעתם את-האיש ואת-שיחו.  יב ויאמרו שקר, הגד-נא לנו; ויאמר, כזאת וכזאת אמר אליי לאמור, כה אמר יהוה, משחתיך למלך אל-ישראל.  יג וימהרו, ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו, אל-גרם המעלות; ויתקעו, בשופר, ויאמרו, מלך יהוא.  יד ויתקשר, יהוא בן-יהושפט בן-נמשי--אל-יורם; ויורם היה שומר ברמות גלעד, הוא וכל-ישראל, מפני, חזאל מלך-ארם.  טו וישב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל, מן-המכים אשר יכוהו ארמים, בהילחמו, את-חזאל מלך ארם; ויאמר יהוא, אם-יש נפשכם--אל-ייצא פליט מן-העיר, ללכת להגיד ביזרעאל.  טז וירכב יהוא וילך יזרעאלה, כי יורם שוכב שמה; ואחזיה מלך יהודה, ירד לראות את-יורם.  יז והצופה עומד על-המגדל ביזרעאל, וירא את-שפעת יהוא בבואו, ויאמר, שפעת אני רואה; ויאמר יהורם, קח רכב ושלח לקראתם--ויאמר השלום.  יח וילך רוכב הסוס לקראתו, ויאמר כה-אמר המלך השלום, ויאמר יהוא מה-לך ולשלום, סוב אל-אחריי; ויגד הצופה לאמור, בא-המלאך עד-הם ולא-שב.  יט וישלח, רוכב סוס שני, ויבוא אליהם, ויאמר כה-אמר המלך שלום; ויאמר יהוא מה-לך ולשלום, סוב אל-אחריי.  כ ויגד הצופה לאמור, בא עד-אליהם ולא-שב; והמנהג, כמנהג יהוא בן-נמשי--כי בשיגעון, ינהג.  כא ויאמר יהורם אסור, ויאסור רכבו; וייצא יהורם מלך-ישראל ואחזיהו מלך-יהודה איש ברכבו, וייצאו לקראת יהוא, וימצאוהו, בחלקת נבות היזרעאלי.  כב ויהי, כראות יהורם את-יהוא, ויאמר, השלום יהוא; ויאמר, מה השלום--עד-זנוני איזבל אימך וכשפיה, הרבים.  כג ויהפוך יהורם ידיו, וינוס; ויאמר אל-אחזיהו, מרמה אחזיה.  כד ויהוא מילא ידו בקשת, ויך את-יהורם בין זרועיו, וייצא החצי, מליבו; ויכרע, ברכבו.  כה ויאמר, אל-בדקר שלישו, שא השליכהו, בחלקת שדה נבות היזרעאלי:  כי-זכור אני ואתה, את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, ויהוה נשא עליו, את-המשא הזה.  כו אם-לא את-דמי נבות ואת-דמי בניו ראיתי אמש, נאום-יהוה, ושילמתי לך בחלקה הזאת, נאום-יהוה; ועתה, שא השליכהו בחלקה--כדבר יהוה.  כז ואחזיה מלך-יהודה, ראה, וינס, דרך בית הגן; וירדוף אחריו יהוא, ויאמר גם-אותו הכוהו אל-המרכבה במעלה-גור אשר את-יבלעם, וינס מגידו, וימת שם.  כח וירכיבו אותו עבדיו, ירושלימה; ויקברו אותו בקבורתו עם-אבותיו, בעיר דויד.  {פ}

כט ובשנת אחת עשרה שנה, ליורם בן-אחאב, מלך אחזיה, על-יהודה.  ל ויבוא יהוא, יזרעאלה; ואיזבל שמעה, ותשם בפוך עיניה ותיטב את-ראשה, ותשקף, בעד החלון.  לא ויהוא, בא בשער; ותאמר השלום, זמרי הורג אדוניו.  לב ויישא פניו, אל-החלון, ויאמר, מי איתי מי; וישקיפו אליו, שניים שלושה סריסים.  לג ויאמר שמטוה, וישמטוה; וייז מדמה אל-הקיר ואל-הסוסים, וירמסנה.  לד ויבוא, ויאכל וישת; ויאמר, פקדו-נא את-הארורה הזאת וקברוה--כי בת-מלך, היא.  לה וילכו, לקוברה; ולא-מצאו בה, כי אם-הגולגולת והרגליים--וכפות הידיים.  לו וישובו, ויגידו לו, ויאמר דבר-יהוה הוא, אשר דיבר ביד-עבדו אלייהו התשבי לאמור:  בחלק יזרעאל, יאכלו הכלבים את-בשר איזבל.  לז והייתה נבלת איזבל, כדומן על-פני השדה--בחלק יזרעאל:  אשר לא-יאמרו, זאת איזבל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה