תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יא

א ועתליה אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה; ותקם, ותאבד, את, כל-זרע הממלכה.  ב ותיקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה, ותגנוב אותו מתוך בני-המלך המומתים--אותו ואת-מינקתו, בחדר המיטות; ויסתירו אותו מפני עתליהו, ולא הומת.  ג ויהי איתה בית יהוה, מתחבא שש שנים; ועתליה, מולכת על-הארץ.  {פ}

ד ובשנה השביעית שלח יהוידע וייקח את-שרי המאות, לכרי ולרצים, ויבא אותם אליו, בית יהוה; ויכרות להם ברית וישבע אותם, בבית יהוה, וירא אותם, את-בן-המלך.  ה ויצוום לאמור, זה הדבר אשר תעשון:  השלישית מכם, באי השבת, ושומרי, משמרת בית המלך.  ו והשלישית בשער סור, והשלישית בשער אחר הרצים; ושמרתם את-משמרת הבית, מסח.  ז ושתי הידות בכם, כול יוצאי השבת, ושמרו את-משמרת בית-יהוה, אל-המלך.  ח והקפתם על-המלך סביב, איש וכליו בידו, והבא אל-השדרות, יומת; והיו את-המלך, בצאתו ובבואו.  ט ויעשו שרי המאות, ככול אשר-ציווה יהוידע הכוהן, ויקחו איש את-אנשיו, באי השבת עם יוצאי השבת; ויבואו, אל-יהוידע הכוהן.  י וייתן הכוהן לשרי המאות, את-החנית ואת-השלטים, אשר, למלך דויד--אשר, בבית יהוה.  יא ויעמדו הרצים איש וכליו בידו, מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית, למזבח, ולבית--על-המלך, סביב.  יב ויוציא את-בן-המלך, וייתן עליו את-הנזר ואת-העדות, וימליכו אותו, וימשחוהו; ויכו-כף--ויאמרו, יחי המלך.  {ס}

יג ותשמע עתליה, את-קול הרצין העם; ותבוא אל-העם, בית יהוה.  יד ותרא והנה המלך עומד על-העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל-המלך, וכל-עם הארץ שמח, ותוקע בחצוצרות; ותקרע עתליה את-בגדיה, ותקרא קשר קשר.  טו ויצו יהוידע הכוהן את-שרי המאות פקודי החיל, ויאמר אליהם הוציאו אותה אל-מבית לשדרות, והבא אחריה, המת בחרב:  כי אמר הכוהן, אל-תומת בית יהוה.  טז וישימו לה ידיים, ותבוא דרך-מבוא הסוסים בית המלך; ותומת, שם.  {ס}

יז ויכרות יהוידע את-הברית, בין יהוה ובין המלך ובין העם, להיות לעם, ליהוה; ובין המלך, ובין העם.  יח ויבואו כל-עם הארץ בית-הבעל וייתצוהו, את-מזבחותיו ואת-צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כוהן הבעל, הרגו לפני המזבחות; וישם הכוהן פקודות, על-בית יהוה.  יט וייקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ, ויורידו את-המלך מבית יהוה, ויבואו דרך-שער הרצים, בית המלך; ויישב, על-כיסא המלכים.  כ וישמח כל-עם-הארץ, והעיר שקטה; ואת-עתליהו המיתו בחרב, בית המלך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה