תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק טז

א בשנת שבע-עשרה שנה, לפקח בן-רמליהו, מלך אחז בן-יותם, מלך יהודה.  ב בן-עשרים שנה, אחז במולכו, ושש-עשרה שנה, מלך בירושלים; ולא-עשה הישר, בעיני יהוה אלוהיו--כדויד אביו.  ג וילך, בדרך מלכי ישראל; וגם את-בנו, העביר באש, כתועבות הגויים, אשר הוריש יהוה אותם מפני בני ישראל.  ד ויזבח ויקטר בבמות, ועל-הגבעות, ותחת, כל-עץ רענן.  ה אז יעלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל, ירושלים--למלחמה; ויצורו, על-אחז, ולא יכלו, להילחם.  ו בעת ההיא, השיב רצין מלך-ארם את-אילת לארם, וינשל את-היהודים, מאילות; ואדומים, באו אילת, ויישבו שם, עד היום הזה.  {פ}

ז וישלח אחז מלאכים, אל-תגלת פלסר מלך-אשור לאמור, עבדך ובנך, אני; עלה והושיעני מכף מלך-ארם, ומכף מלך ישראל, הקומים, עליי.  ח וייקח אחז את-הכסף ואת-הזהב, הנמצא בית יהוה, ובאוצרות, בית המלך; וישלח למלך-אשור, שוחד.  ט וישמע אליו, מלך אשור, ויעל מלך אשור אל-דמשק ויתפשהא, ויגלהא קירה; ואת-רצין, המית.  י וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך-אשור, דומשק, וירא את-המזבח, אשר בדמשק; וישלח המלך אחז אל-אורייה הכוהן, את-דמות המזבח ואת-תבניתו--לכל-מעשהו.  יא וייבן אורייה הכוהן, את-המזבח:  ככול אשר-שלח המלך אחז מדמשק, כן עשה אורייה הכוהן, עד-בוא המלך-אחז, מדמשק.  יב ויבוא המלך מדמשק, וירא המלך את-המזבח; ויקרב המלך על-המזבח, ויעל עליו.  יג ויקטר את-עולתו ואת-מנחתו, ויסך את-נסכו; ויזרוק את-דם-השלמים אשר-לו, על-המזבח.  יד ואת המזבח הנחושת, אשר לפני יהוה, ויקרב מאת פני הבית, מבין המזבח ומבין בית יהוה; וייתן אותו על-ירך המזבח, צפונה.  טו ויצווה המלך-אחז את-אורייה הכוהן לאמור, על המזבח הגדול הקטר את-עולת-הבוקר ואת-מנחת הערב ואת-עולת המלך ואת-מנחתו ואת עולת כל-עם הארץ ומנחתם ונסכיהם, וכל-דם עולה וכל-דם-זבח, עליו תזרוק; ומזבח הנחושת יהיה-לי, לבקר.  טז ויעש, אורייה הכוהן, ככול אשר-ציווה, המלך אחז.  יז ויקצץ המלך אחז את-המסגרות המכונות, ויסר מעליהם את-הכיור, ואת-הים הוריד, מעל הבקר הנחושת אשר תחתיה; וייתן אותו, על מרצפת אבנים.  יח ואת-מוסך השבת אשר-בנו בבית, ואת-מבוא המלך החיצונה--הסב, בית יהוה:  מפני, מלך אשור.  יט ויתר דברי אחז, אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כ וישכב אחז עם-אבותיו, וייקבר עם-אבותיו בעיר דויד; וימלוך חזקייהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה