תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד


יונה פרק ב

א וימן יהוה דג גדול, לבלוע את-יונה; ויהי יונה במעי הדג, שלושה ימים ושלושה לילות.  ב ויתפלל יונה, אל-יהוה אלוהיו, ממעי, הדגה.  ג ויאמר, קראתי מצרה לי אל-יהוה--ויענני; מבטן שאול שיוועתי, שמעת קולי.  ד ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני; כל-משבריך וגליך, עליי עברו.  ה ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך; אך אוסיף להביט, אל-היכל קודשך.  ו אפפוני מים עד-נפש, תהום יסובבני; סוף, חבוש לראשי.  ז לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם; ותעל משחת חיי, יהוה אלוהיי.  ח בהתעטף עליי נפשי, את-יהוה זכרתי; ותבוא אליך תפילתי, אל-היכל קודשך.  ט משמרים, הבלי-שוא--חסדם, יעזובו.  י ואני, בקול תודה אזבחה-לך, אשר נדרתי, אשלמה:  ישועתה, ליהוה.  {ס}

יא ויאמר יהוה, לדג; ויקא את-יונה, אל-היבשה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד