תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד


יונה פרק ג

א ויהי דבר-יהוה אל-יונה, שנית לאמור.  ב קום לך אל-נינווה, העיר הגדולה; וקרא אליה את-הקריאה, אשר אנוכי דובר אליך.  ג ויקם יונה, וילך אל-נינווה--כדבר יהוה; ונינווה, הייתה עיר-גדולה לאלוהים--מהלך, שלושת ימים.  ד ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד; ויקרא, ויאמר, עוד ארבעים יום, ונינווה נהפכת.  ה ויאמינו אנשי נינווה, באלוהים; ויקראו-צום וילבשו שקים, מגדולם ועד-קטנם.  ו וייגע הדבר, אל-מלך נינווה, ויקם מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו; ויכס שק, ויישב על-האפר.  ז ויזעק, ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו, לאמור:  האדם והבהמה הבקר והצאן, אל-יטעמו מאומה--אל-ירעו, ומים אל-ישתו.  ח ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל-אלוהים, בחוזקה; וישובו, איש מדרכו הרעה, ומן-החמס, אשר בכפיהם.  ט מי-יודע ישוב, וניחם האלוהים; ושב מחרון אפו, ולא נאבד.  י וירא האלוהים את-מעשיהם, כי-שבו מדרכם הרעה; ויינחם האלוהים, על-הרעה אשר-דיבר לעשות-להם--ולא עשה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד