תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ח

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר, אל-אהרן, ואמרת, אליו:  בהעלתך, את-הנרת, אל-מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות.  ג ויעש כן, אהרן--אל-מול פני המנורה, העלה נרתיה:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  ד וזה מעשה המנרה מקשה זהב, עד-ירכה עד-פרחה מקשה הוא:  כמראה, אשר הראה יהוה את-משה--כן עשה, את-המנרה.  {פ}

ה וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ו קח, את-הלוים, מתוך, בני ישראל; וטהרת, אתם.  ז וכה-תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מי חטאת; והעבירו תער על-כל-בשרם, וכבסו בגדיהם והטהרו.  ח ולקחו, פר בן-בקר, ומנחתו, סלת בלולה בשמן; ופר-שני בן-בקר, תקח לחטאת.  ט והקרבת, את-הלוים, לפני, אהל מועד; והקהלת--את-כל-עדת, בני ישראל.  י והקרבת את-הלוים, לפני יהוה; וסמכו בני-ישראל את-ידיהם, על-הלוים.  יא והניף אהרן את-הלוים תנופה לפני יהוה, מאת בני ישראל; והיו, לעבד את-עבדת יהוה.  יב והלוים יסמכו את-ידיהם, על ראש הפרים; ועשה את-האחד חטאת ואת-האחד עלה, ליהוה, לכפר, על-הלוים.  יג והעמדת, את-הלוים, לפני אהרן, ולפני בניו; והנפת אתם תנופה, ליהוה.  יד והבדלת, את-הלוים, מתוך, בני ישראל; והיו לי, הלוים.  טו ואחרי-כן יבאו הלוים, לעבד את-אהל מועד; וטהרת אתם, והנפת אתם תנופה.  טז כי נתנים נתנים המה לי, מתוך בני ישראל:  תחת פטרת כל-רחם בכור כל, מבני ישראל--לקחתי אתם, לי.  יז כי לי כל-בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה:  ביום, הכתי כל-בכור בארץ מצרים, הקדשתי אתם, לי.  יח ואקח, את-הלוים, תחת כל-בכור, בבני ישראל.  יט ואתנה את-הלוים נתנים לאהרן ולבניו, מתוך בני ישראל, לעבד את-עבדת בני-ישראל באהל מועד, ולכפר על-בני ישראל; ולא יהיה בבני ישראל, נגף, בגשת בני-ישראל, אל-הקדש.  כ ויעש משה ואהרן וכל-עדת בני-ישראל, ללוים:  ככל אשר-צוה יהוה את-משה, ללוים--כן-עשו להם, בני ישראל.  כא ויתחטאו הלוים, ויכבסו בגדיהם, וינף אהרן אתם תנופה, לפני יהוה; ויכפר עליהם אהרן, לטהרם.  כב ואחרי-כן באו הלוים, לעבד את-עבדתם באהל מועד, לפני אהרן, ולפני בניו:  כאשר צוה יהוה את-משה על-הלוים, כן עשו להם.  {ס}

כג וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כד זאת, אשר ללוים:  מבן חמש ועשרים שנה, ומעלה, יבוא לצבא צבא, בעבדת אהל מועד.  כה ומבן חמשים שנה, ישוב מצבא העבדה; ולא יעבד, עוד.  כו ושרת את-אחיו באהל מועד, לשמר משמרת, ועבדה, לא יעבד; ככה תעשה ללוים, במשמרתם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו