תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק י

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב עשה לך, שתי חצוצרת כסף--מקשה, תעשה אתם; והיו לך למקרא העדה, ולמסע את-המחנות.  ג ותקעו, בהן--ונועדו אליך כל-העדה, אל-פתח אהל מועד.  ד ואם-באחת, יתקעו--ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל.  ה ותקעתם, תרועה--ונסעו, המחנות, החנים, קדמה.  ו ותקעתם תרועה, שנית--ונסעו המחנות, החנים תימנה; תרועה יתקעו, למסעיהם.  ז ובהקהיל, את-הקהל--תתקעו, ולא תריעו.  ח ובני אהרן הכהנים, יתקעו בחצצרות; והיו לכם לחקת עולם, לדרתיכם.  ט וכי-תבאו מלחמה בארצכם, על-הצר הצרר אתכם--והרעתם, בחצצרת; ונזכרתם, לפני יהוה אלהיכם, ונושעתם, מאיביכם.  י וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובראשי חדשיכם--ותקעתם בחצצרת על עלתיכם, ועל זבחי שלמיכם; והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם, אני יהוה אלהיכם.  {פ}

יא ויהי בשנה השנית, בחדש השני--בעשרים בחדש; נעלה, הענן, מעל, משכן העדת.  יב ויסעו בני-ישראל למסעיהם, ממדבר סיני; וישכן הענן, במדבר פארן.  יג ויסעו, בראשנה, על-פי יהוה, ביד-משה.  יד ויסע דגל מחנה בני-יהודה, בראשנה--לצבאתם; ועל-צבאו--נחשון, בן-עמינדב.  טו ועל-צבא--מטה, בני יששכר:  נתנאל, בן-צוער.  טז ועל-צבא--מטה, בני זבולן:  אליאב, בן-חלן.  יז והורד, המשכן; ונסעו בני-גרשון ובני מררי, נשאי המשכן.  יח ונסע, דגל מחנה ראובן--לצבאתם; ועל-צבאו--אליצור, בן-שדיאור.  יט ועל-צבא--מטה, בני שמעון:  שלמיאל, בן-צורישדי.  כ ועל-צבא, מטה בני-גד:  אליסף, בן-דעואל.  כא ונסעו, הקהתים, נשאי, המקדש; והקימו את-המשכן, עד-באם.  כב ונסע, דגל מחנה בני-אפרים--לצבאתם; ועל-צבאו--אלישמע, בן-עמיהוד.  כג ועל-צבא--מטה, בני מנשה:  גמליאל, בן-פדהצור.  כד ועל-צבא--מטה, בני בנימן:  אבידן, בן-גדעוני.  כה ונסע, דגל מחנה בני-דן--מאסף לכל-המחנת, לצבאתם; ועל-צבאו--אחיעזר, בן-עמישדי.  כו ועל-צבא--מטה, בני אשר:  פגעיאל, בן-עכרן.  כז ועל-צבא--מטה, בני נפתלי:  אחירע, בן-עינן.  כח אלה מסעי בני-ישראל, לצבאתם; ויסעו.  {ס}

כט ויאמר משה, לחבב בן-רעואל המדיני חתן משה, נסעים אנחנו אל-המקום אשר אמר יהוה, אתו אתן לכם; לכה אתנו והטבנו לך, כי-יהוה דבר-טוב על-ישראל.  ל ויאמר אליו, לא אלך:  כי אם-אל-ארצי ואל-מולדתי, אלך.  לא ויאמר, אל-נא תעזב אתנו:  כי על-כן ידעת, חנתנו במדבר, והיית לנו, לעינים.  לב והיה, כי-תלך עמנו:  והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב יהוה עמנו--והטבנו לך.  לג ויסעו מהר יהוה, דרך שלשת ימים; וארון ברית-יהוה נסע לפניהם, דרך שלשת ימים, לתור להם, מנוחה.  לד וענן יהוה עליהם, יומם, בנסעם, מן-המחנה.  {ס}  ׆  {ס}

לה ויהי בנסע הארן, ויאמר משה:  קומה יהוה, ויפצו איביך, וינסו משנאיך, מפניך.  לו ובנחה, יאמר:  שובה יהוה, רבבות אלפי ישראל.  {ס}  ׆  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו