תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יב

א ותדבר מרים ואהרן במשה, על-אדות האשה הכשית אשר לקח:  כי-אשה כשית, לקח.  ב ויאמרו, הרק אך-במשה דבר יהוה--הלא, גם-בנו דבר; וישמע, יהוה.  ג והאיש משה, ענו מאד--מכל, האדם, אשר, על-פני האדמה.  {ס}

ד ויאמר יהוה פתאם, אל-משה ואל-אהרן ואל-מרים, צאו שלשתכם, אל-אהל מועד; ויצאו, שלשתם.  ה וירד יהוה בעמוד ענן, ויעמד פתח האהל; ויקרא אהרן ומרים, ויצאו שניהם.  ו ויאמר, שמעו-נא דברי; אם-יהיה, נביאכם--יהוה במראה אליו אתודע, בחלום אדבר-בו.  ז לא-כן, עבדי משה:  בכל-ביתי, נאמן הוא.  ח פה אל-פה אדבר-בו, ומראה ולא בחידת, ותמנת יהוה, יביט; ומדוע לא יראתם, לדבר בעבדי במשה.  ט ויחר-אף יהוה בם, וילך.  י והענן, סר מעל האהל, והנה מרים, מצרעת כשלג; ויפן אהרן אל-מרים, והנה מצרעת.  יא ויאמר אהרן, אל-משה:  בי אדני--אל-נא תשת עלינו חטאת, אשר נואלנו ואשר חטאנו.  יב אל-נא תהי, כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו.  יג ויצעק משה, אל-יהוה לאמר:  אל, נא רפא נא לה.  {פ}

יד ויאמר יהוה אל-משה, ואביה ירק ירק בפניה--הלא תכלם, שבעת ימים; תסגר שבעת ימים, מחוץ למחנה, ואחר, תאסף.  טו ותסגר מרים מחוץ למחנה, שבעת ימים; והעם לא נסע, עד-האסף מרים.  טז ואחר נסעו העם, מחצרות; ויחנו, במדבר פארן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו