תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יג

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב שלח-לך אנשים, ויתרו את-ארץ כנען, אשר-אני נתן, לבני ישראל:  איש אחד איש אחד למטה אבתיו, תשלחו--כל, נשיא בהם.  ג וישלח אתם משה ממדבר פארן, על-פי יהוה:  כלם אנשים, ראשי בני-ישראל המה.  ד ואלה, שמותם:  למטה ראובן, שמוע בן-זכור.  ה למטה שמעון, שפט בן-חורי.  ו למטה יהודה, כלב בן-יפנה.  ז למטה יששכר, יגאל בן-יוסף.  ח למטה אפרים, הושע בן-נון.  ט למטה בנימן, פלטי בן-רפוא.  י למטה זבולן, גדיאל בן-סודי.  יא למטה יוסף, למטה מנשה--גדי, בן-סוסי.  יב למטה דן, עמיאל בן-גמלי.  יג למטה אשר, סתור בן-מיכאל.  יד למטה נפתלי, נחבי בן-ופסי.  טו למטה גד, גאואל בן-מכי.  טז אלה שמות האנשים, אשר-שלח משה לתור את-הארץ; ויקרא משה להושע בן-נון, יהושע.  יז וישלח אתם משה, לתור את-ארץ כנען; ויאמר אלהם, עלו זה בנגב, ועליתם, את-ההר.  יח וראיתם את-הארץ, מה-הוא; ואת-העם, הישב עליה--החזק הוא הרפה, המעט הוא אם-רב.  יט ומה הארץ, אשר-הוא ישב בה--הטובה הוא, אם-רעה; ומה הערים, אשר-הוא יושב בהנה--הבמחנים, אם במבצרים.  כ ומה הארץ השמנה הוא אם-רזה, היש-בה עץ אם-אין, והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ; והימים--ימי, בכורי ענבים.  כא ויעלו, ויתרו את-הארץ, ממדבר-צן עד-רחב, לבא חמת.  כב ויעלו בנגב, ויבא עד-חברון, ושם אחימן ששי ותלמי, ילידי הענק; וחברון, שבע שנים נבנתה, לפני, צען מצרים.  כג ויבאו עד-נחל אשכל, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, וישאהו במוט, בשנים; ומן-הרמנים, ומן-התאנים.  כד למקום ההוא, קרא נחל אשכול, על אדות האשכול, אשר-כרתו משם בני ישראל.  כה וישבו, מתור הארץ, מקץ, ארבעים יום.  כו וילכו ויבאו אל-משה ואל-אהרן ואל-כל-עדת בני-ישראל, אל-מדבר פארן--קדשה; וישיבו אתם דבר ואת-כל-העדה, ויראום את-פרי הארץ.  כז ויספרו-לו, ויאמרו, באנו, אל-הארץ אשר שלחתנו; וגם זבת חלב ודבש, הוא--וזה-פריה.  כח אפס כי-עז העם, הישב בארץ; והערים, בצרות גדלת מאד, וגם-ילדי הענק, ראינו שם.  כט עמלק יושב, בארץ הנגב; והחתי והיבוסי והאמרי, יושב בהר, והכנעני יושב על-הים, ועל יד הירדן.  ל ויהס כלב את-העם, אל-משה; ויאמר, עלה נעלה וירשנו אתה--כי-יכול נוכל, לה.  לא והאנשים אשר-עלו עמו, אמרו, לא נוכל, לעלות אל-העם:  כי-חזק הוא, ממנו.  לב ויציאו דבת הארץ, אשר תרו אתה, אל-בני ישראל, לאמר:  הארץ אשר עברנו בה לתור אתה, ארץ אכלת יושביה הוא, וכל-העם אשר-ראינו בתוכה, אנשי מדות.  לג ושם ראינו, את-הנפילים בני ענק--מן-הנפלים; ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו