תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כז

א ותקרבנה בנות צלפחד, בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה, למשפחת, מנשה בן-יוסף; ואלה, שמות בנתיו--מחלה נעה, וחגלה ומלכה ותרצה.  ב ותעמדנה לפני משה, ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאם, וכל-העדה--פתח אהל-מועד, לאמר.  ג אבינו, מת במדבר, והוא לא-היה בתוך העדה הנועדים על-יהוה, בעדת-קרח:  כי-בחטאו מת, ובנים לא-היו לו.  ד למה יגרע שם-אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן; תנה-לנו אחזה, בתוך אחי אבינו.  ה ויקרב משה את-משפטן, לפני יהוה.  {פ}

ו ויאמר יהוה, אל-משה לאמר.  ז כן, בנות צלפחד דברת--נתן תתן להם אחזת נחלה, בתוך אחי אביהם; והעברת את-נחלת אביהן, להן.  ח ואל-בני ישראל, תדבר לאמר:  איש כי-ימות, ובן אין לו--והעברתם את-נחלתו, לבתו.  ט ואם-אין לו, בת--ונתתם את-נחלתו, לאחיו.  י ואם-אין לו, אחים--ונתתם את-נחלתו, לאחי אביו.  יא ואם-אין אחים, לאביו--ונתתם את-נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו, וירש אתה; והיתה לבני ישראל, לחקת משפט, כאשר צוה יהוה, את-משה.  {פ}

יב ויאמר יהוה אל-משה, עלה אל-הר העברים הזה; וראה, את-הארץ, אשר נתתי, לבני ישראל.  יג וראיתה אתה, ונאספת אל-עמיך גם-אתה, כאשר נאסף, אהרן אחיך.  יד כאשר מריתם פי במדבר-צן, במריבת העדה, להקדישני במים, לעיניהם:  הם מי-מריבת קדש, מדבר-צן.  {ס}

טו וידבר משה, אל-יהוה לאמר.  טז יפקד יהוה, אלהי הרוחת לכל-בשר, איש, על-העדה.  יז אשר-יצא לפניהם, ואשר יבא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם; ולא תהיה, עדת יהוה, כצאן, אשר אין-להם רעה.  יח ויאמר יהוה אל-משה, קח-לך את-יהושע בן-נון--איש, אשר-רוח בו; וסמכת את-ידך, עליו.  יט והעמדת אתו, לפני אלעזר הכהן, ולפני, כל-העדה; וצויתה אתו, לעיניהם.  כ ונתתה מהודך, עליו--למען ישמעו, כל-עדת בני ישראל.  כא ולפני אלעזר הכהן יעמד, ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה:  על-פיו יצאו ועל-פיו יבאו, הוא וכל-בני-ישראל אתו--וכל-העדה.  כב ויעש משה, כאשר צוה יהוה אתו; ויקח את-יהושע, ויעמדהו לפני אלעזר הכהן, ולפני, כל-העדה.  כג ויסמך את-ידיו עליו, ויצוהו, כאשר דבר יהוה, ביד-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו