תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כח

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב צו את-בני ישראל, ואמרת אלהם:  את-קרבני לחמי לאשי, ריח ניחחי, תשמרו, להקריב לי במועדו.  ג ואמרת להם--זה האשה, אשר תקריבו ליהוה:  כבשים בני-שנה תמימם שנים ליום, עלה תמיד.  ד את-הכבש אחד, תעשה בבקר; ואת הכבש השני, תעשה בין הערבים.  ה ועשירית האיפה סלת, למנחה, בלולה בשמן כתית, רביעת ההין.  ו עלת, תמיד--העשיה, בהר סיני, לריח ניחח, אשה ליהוה.  ז ונסכו רביעת ההין, לכבש האחד; בקדש, הסך נסך שכר--ליהוה.  ח ואת הכבש השני, תעשה בין הערבים:  כמנחת הבקר וכנסכו תעשה, אשה ריח ניחח ליהוה.  {פ}

ט וביום, השבת--שני-כבשים בני-שנה, תמימם; ושני עשרנים, סלת מנחה בלולה בשמן--ונסכו.  י עלת שבת, בשבתו, על-עלת התמיד, ונסכה.  {פ}

יא ובראשי, חדשיכם--תקריבו עלה, ליהוה:  פרים בני-בקר שנים ואיל אחד, כבשים בני-שנה שבעה תמימם.  יב ושלשה עשרנים, סלת מנחה בלולה בשמן, לפר, האחד; ושני עשרנים, סלת מנחה בלולה בשמן, לאיל, האחד.  יג ועשרן עשרון, סלת מנחה בלולה בשמן, לכבש, האחד; עלה ריח ניחח, אשה ליהוה.  יד ונסכיהם, חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש--יין:  זאת עלת חדש בחדשו, לחדשי השנה.  טו ושעיר עזים אחד לחטאת, ליהוה, על-עלת התמיד יעשה, ונסכו.  {ס}

טז ובחדש הראשון, בארבעה עשר יום--לחדש:  פסח, ליהוה.  יז ובחמשה עשר יום לחדש הזה, חג:  שבעת ימים, מצות יאכל.  יח ביום הראשון, מקרא-קדש:  כל-מלאכת עבדה, לא תעשו.  יט והקרבתם אשה עלה ליהוה, פרים בני-בקר שנים ואיל אחד; ושבעה כבשים בני שנה, תמימם יהיו לכם.  כ ומנחתם--סלת, בלולה בשמן:  שלשה עשרנים לפר, ושני עשרנים לאיל--תעשו.  כא עשרון עשרון, תעשה, לכבש, האחד--לשבעת, הכבשים.  כב ושעיר חטאת, אחד, לכפר, עליכם.  כג מלבד עלת הבקר, אשר לעלת התמיד--תעשו, את-אלה.  כד כאלה תעשו ליום, שבעת ימים--לחם אשה ריח-ניחח, ליהוה; על-עולת התמיד יעשה, ונסכו.  כה וביום, השביעי--מקרא-קדש, יהיה לכם:  כל-מלאכת עבדה, לא תעשו.  {ס}

כו וביום הבכורים, בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה--בשבעתיכם:  מקרא-קדש יהיה לכם, כל-מלאכת עבדה לא תעשו.  כז והקרבתם עולה לריח ניחח, ליהוה--פרים בני-בקר שנים, איל אחד; שבעה כבשים, בני שנה.  כח ומנחתם--סלת, בלולה בשמן:  שלשה עשרנים, לפר האחד, שני עשרנים, לאיל האחד.  כט עשרון, עשרון, לכבש, האחד--לשבעת, הכבשים.  ל שעיר עזים, אחד, לכפר, עליכם.  לא מלבד עלת התמיד, ומנחתו--תעשו; תמימם יהיו-לכם, ונסכיהם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו