תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כט

א ובחדש השביעי באחד לחדש, מקרא-קדש יהיה לכם--כל-מלאכת עבדה, לא תעשו:  יום תרועה, יהיה לכם.  ב ועשיתם עלה לריח ניחח, ליהוה--פר בן-בקר אחד, איל אחד; כבשים בני-שנה שבעה, תמימם.  ג ומנחתם--סלת, בלולה בשמן:  שלשה עשרנים לפר, שני עשרנים לאיל.  ד ועשרון אחד, לכבש האחד, לשבעת, הכבשים.  ה ושעיר-עזים אחד, חטאת, לכפר, עליכם.  ו מלבד עלת החדש ומנחתה, ועלת התמיד ומנחתה, ונסכיהם, כמשפטם:  לריח ניחח, אשה ליהוה.  {ס}

ז ובעשור לחדש השביעי הזה, מקרא-קדש יהיה לכם, ועניתם, את-נפשתיכם; כל-מלאכה, לא תעשו.  ח והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח, פר בן-בקר אחד איל אחד; כבשים בני-שנה שבעה, תמימם יהיו לכם.  ט ומנחתם--סלת, בלולה בשמן:  שלשה עשרנים, לפר, שני עשרנים, לאיל האחד.  י עשרון, עשרון, לכבש, האחד--לשבעת, הכבשים.  יא שעיר-עזים אחד, חטאת; מלבד חטאת הכפרים, ועלת התמיד, ומנחתה, ונסכיהם.  {ס}

יב ובחמשה עשר יום לחדש השביעי, מקרא-קדש יהיה לכם--כל-מלאכת עבדה, לא תעשו; וחגתם חג ליהוה, שבעת ימים.  יג והקרבתם עלה אשה ריח ניחח, ליהוה--פרים בני-בקר שלשה עשר, אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם יהיו.  יד ומנחתם--סלת, בלולה בשמן:  שלשה עשרנים לפר האחד, לשלשה עשר פרים, שני עשרנים לאיל האחד, לשני האילם.  טו ועשרון, עשרון, לכבש, האחד--לארבעה עשר, כבשים.  טז ושעיר-עזים אחד, חטאת; מלבד עלת התמיד, מנחתה ונסכה.  {ס}

יז וביום השני, פרים בני-בקר שנים עשר--אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם.  יח ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים, במספרם--כמשפט.  יט ושעיר-עזים אחד, חטאת; מלבד עלת התמיד, ומנחתה ונסכיהם.  {ס}

כ וביום השלישי פרים עשתי-עשר, אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם.  כא ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים, במספרם--כמשפט.  כב ושעיר חטאת, אחד; מלבד עלת התמיד, ומנחתה ונסכה.  {ס}

כג וביום הרביעי פרים עשרה, אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם.  כד מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים, במספרם--כמשפט.  כה ושעיר-עזים אחד, חטאת; מלבד עלת התמיד, מנחתה ונסכה.  {ס}

כו וביום החמישי פרים תשעה, אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם.  כז ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים, במספרם--כמשפט.  כח ושעיר חטאת, אחד; מלבד עלת התמיד, ומנחתה ונסכה.  {ס}

כט וביום הששי פרים שמנה, אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם.  ל ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים, במספרם--כמשפט.  לא ושעיר חטאת, אחד; מלבד עלת התמיד, מנחתה ונסכיה.  {ס}

לב וביום השביעי פרים שבעה, אילם שנים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימם.  לג ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים, במספרם--כמשפטם.  לד ושעיר חטאת, אחד; מלבד עלת התמיד, מנחתה ונסכה.  {ס}

לה ביום, השמיני--עצרת, תהיה לכם:  כל-מלאכת עבדה, לא תעשו.  לו והקרבתם עלה אשה ריח ניחח, ליהוה--פר אחד, איל אחד; כבשים בני-שנה שבעה, תמימם.  לז מנחתם ונסכיהם, לפר לאיל ולכבשים במספרם--כמשפט.  לח ושעיר חטאת, אחד; מלבד עלת התמיד, ומנחתה ונסכה.  לט אלה תעשו ליהוה, במועדיכם--לבד מנדריכם ונדבתיכם, לעלתיכם ולמנחתיכם, ולנסכיכם, ולשלמיכם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו