תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ל

א ויאמר משה, אל-בני ישראל, ככל אשר-צוה יהוה, את-משה.  {פ}

ב וידבר משה אל-ראשי המטות, לבני ישראל לאמר:  זה הדבר, אשר צוה יהוה.  ג איש כי-ידר נדר ליהוה, או-השבע שבעה לאסר אסר על-נפשו--לא יחל, דברו:  ככל-היצא מפיו, יעשה.  ד ואשה, כי-תדר נדר ליהוה, ואסרה אסר בבית אביה, בנעריה.  ה ושמע אביה את-נדרה, ואסרה אשר אסרה על-נפשה, והחריש לה, אביה--וקמו, כל-נדריה, וכל-אסר אשר-אסרה על-נפשה, יקום.  ו ואם-הניא אביה אתה, ביום שמעו--כל-נדריה ואסריה אשר-אסרה על-נפשה, לא יקום; ויהוה, יסלח-לה, כי-הניא אביה, אתה.  ז ואם-היו תהיה לאיש, ונדריה עליה, או מבטא שפתיה, אשר אסרה על-נפשה.  ח ושמע אישה ביום שמעו, והחריש לה:  וקמו נדריה, ואסרה אשר-אסרה על-נפשה--יקמו.  ט ואם ביום שמע אישה, יניא אותה, והפר את-נדרה אשר עליה, ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על-נפשה--ויהוה, יסלח-לה.  י ונדר אלמנה, וגרושה--כל אשר-אסרה על-נפשה, יקום עליה.  יא ואם-בית אישה, נדרה, או-אסרה אסר על-נפשה, בשבעה.  יב ושמע אישה והחרש לה, לא הניא אתה--וקמו, כל-נדריה, וכל-אסר אשר-אסרה על-נפשה, יקום.  יג ואם-הפר יפר אתם אישה, ביום שמעו--כל-מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה, לא יקום:  אישה הפרם, ויהוה יסלח-לה.  יד כל-נדר וכל-שבעת אסר, לענת נפש--אישה יקימנו, ואישה יפרנו.  טו ואם-החרש יחריש לה אישה, מיום אל-יום, והקים את-כל-נדריה, או את-כל-אסריה אשר עליה--הקים אתם, כי-החרש לה ביום שמעו.  טז ואם-הפר יפר אתם, אחרי שמעו--ונשא, את-עונה.  יז אלה החקים, אשר צוה יהוה את-משה, בין איש, לאשתו--בין-אב לבתו, בנעריה בית אביה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו