תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לג

א אלה מסעי בני-ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים--לצבאתם:  ביד-משה, ואהרן.  ב ויכתב משה את-מוצאיהם, למסעיהם--על-פי יהוה; ואלה מסעיהם, למוצאיהם.  ג ויסעו מרעמסס בחדש הראשון, בחמשה עשר יום לחדש הראשון:  ממחרת הפסח, יצאו בני-ישראל ביד רמה--לעיני, כל-מצרים.  ד ומצרים מקברים, את אשר הכה יהוה בהם--כל-בכור; ובאלהיהם, עשה יהוה שפטים.  ה ויסעו בני-ישראל, מרעמסס; ויחנו, בסכת.  ו ויסעו, מסכת; ויחנו באתם, אשר בקצה המדבר.  ז ויסעו, מאתם, וישב על-פי החירת, אשר על-פני בעל צפון; ויחנו, לפני מגדל.  ח ויסעו מפני החירת, ויעברו בתוך-הים המדברה; וילכו דרך שלשת ימים, במדבר אתם, ויחנו, במרה.  ט ויסעו, ממרה, ויבאו, אילמה; ובאילם שתים עשרה עינת מים, ושבעים תמרים--ויחנו-שם.  י ויסעו, מאילם; ויחנו, על-ים-סוף.  יא ויסעו, מים-סוף; ויחנו, במדבר-סין.  יב ויסעו, ממדבר-סין; ויחנו, בדפקה.  יג ויסעו, מדפקה; ויחנו, באלוש.  יד ויסעו, מאלוש; ויחנו, ברפידם, ולא-היה שם מים לעם, לשתות.  טו ויסעו, מרפידם; ויחנו, במדבר סיני.  טז ויסעו, ממדבר סיני; ויחנו, בקברת התאוה.  יז ויסעו, מקברת התאוה; ויחנו, בחצרת.  יח ויסעו, מחצרת; ויחנו, ברתמה.  יט ויסעו, מרתמה; ויחנו, ברמן פרץ.  כ ויסעו, מרמן פרץ; ויחנו, בלבנה.  כא ויסעו, מלבנה; ויחנו, ברסה.  כב ויסעו, מרסה; ויחנו, בקהלתה.  כג ויסעו, מקהלתה; ויחנו, בהר-שפר.  כד ויסעו, מהר-שפר; ויחנו, בחרדה.  כה ויסעו, מחרדה; ויחנו, במקהלת.  כו ויסעו, ממקהלת; ויחנו, בתחת.  כז ויסעו, מתחת; ויחנו, בתרח.  כח ויסעו, מתרח; ויחנו, במתקה.  כט ויסעו, ממתקה; ויחנו, בחשמנה.  ל ויסעו, מחשמנה; ויחנו, במסרות.  לא ויסעו, ממסרות; ויחנו, בבני יעקן.  לב ויסעו, מבני יעקן; ויחנו, בחר הגדגד.  לג ויסעו, מחר הגדגד; ויחנו, ביטבתה.  לד ויסעו, מיטבתה; ויחנו, בעברנה.  לה ויסעו, מעברנה; ויחנו, בעצין גבר.  לו ויסעו, מעצין גבר; ויחנו במדבר-צן, הוא קדש.  לז ויסעו, מקדש; ויחנו בהר ההר, בקצה ארץ אדום.  לח ויעל אהרן הכהן אל-הר ההר, על-פי יהוה--וימת שם:  בשנת הארבעים, לצאת בני-ישראל מארץ מצרים, בחדש החמישי, באחד לחדש.  לט ואהרן, בן-שלש ועשרים ומאת שנה, במתו, בהר ההר.  {ס}

מ וישמע, הכנעני מלך ערד, והוא-ישב בנגב, בארץ כנען--בבא, בני ישראל.  מא ויסעו, מהר ההר; ויחנו, בצלמנה.  מב ויסעו, מצלמנה; ויחנו, בפונן.  מג ויסעו, מפונן; ויחנו, באבת.  מד ויסעו, מאבת; ויחנו בעיי העברים, בגבול מואב.  מה ויסעו, מעיים; ויחנו, בדיבן גד.  מו ויסעו, מדיבן גד; ויחנו, בעלמן דבלתימה.  מז ויסעו, מעלמן דבלתימה; ויחנו בהרי העברים, לפני נבו.  מח ויסעו, מהרי העברים; ויחנו בערבת מואב, על ירדן ירחו.  מט ויחנו על-הירדן מבית הישמת, עד אבל השטים, בערבת, מואב.  {ס}

נ וידבר יהוה אל-משה, בערבת מואב, על-ירדן ירחו, לאמר.  נא דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם:  כי אתם עברים את-הירדן, אל-ארץ כנען.  נב והורשתם את-כל-ישבי הארץ, מפניכם, ואבדתם, את כל-משכיתם; ואת כל-צלמי מסכתם תאבדו, ואת כל-במותם תשמידו.  נג והורשתם את-הארץ, וישבתם-בה:  כי לכם נתתי את-הארץ, לרשת אתה.  נד והתנחלתם את-הארץ בגורל למשפחתיכם, לרב תרבו את-נחלתו ולמעט תמעיט את-נחלתו--אל אשר-יצא לו שמה הגורל, לו יהיה:  למטות אבתיכם, תתנחלו.  נה ואם-לא תורישו את-ישבי הארץ, מפניכם--והיה אשר תותירו מהם, לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם; וצררו אתכם--על-הארץ, אשר אתם ישבים בה.  נו והיה, כאשר דמיתי לעשות להם--אעשה לכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו