תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לד

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב צו את-בני ישראל, ואמרת אלהם, כי-אתם באים, אל-הארץ כנען:  זאת הארץ, אשר תפל לכם בנחלה, ארץ כנען, לגבלתיה.  ג והיה לכם פאת-נגב ממדבר-צן, על-ידי אדום; והיה לכם גבול נגב, מקצה ים-המלח קדמה.  ד ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים, ועבר צנה, והיה (והיו) תוצאתיו, מנגב לקדש ברנע; ויצא חצר-אדר, ועבר עצמנה.  ה ונסב הגבול מעצמון, נחלה מצרים; והיו תוצאתיו, הימה.  ו וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול; זה-יהיה לכם, גבול ים.  ז וזה-יהיה לכם, גבול צפון:  מן-הים, הגדל, תתאו לכם, הר ההר.  ח מהר ההר, תתאו לבא חמת; והיו תוצאת הגבל, צדדה.  ט ויצא הגבל זפרנה, והיו תוצאתיו חצר עינן; זה-יהיה לכם, גבול צפון.  י והתאויתם לכם, לגבול קדמה, מחצר עינן, שפמה.  יא וירד הגבל משפם הרבלה, מקדם לעין; וירד הגבל, ומחה על-כתף ים-כנרת קדמה.  יב וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאתיו ים המלח; זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה, סביב.  יג ויצו משה, את-בני ישראל לאמר:  זאת הארץ, אשר תתנחלו אתה בגורל, אשר צוה יהוה, לתת לתשעת המטות וחצי המטה.  יד כי לקחו מטה בני הראובני, לבית אבתם, ומטה בני-הגדי, לבית אבתם; וחצי מטה מנשה, לקחו נחלתם.  טו שני המטות, וחצי המטה:  לקחו נחלתם, מעבר לירדן ירחו--קדמה מזרחה.  {פ}

טז וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יז אלה שמות האנשים, אשר-ינחלו לכם את-הארץ:  אלעזר, הכהן, ויהושע, בן-נון.  יח ונשיא אחד נשיא אחד, ממטה--תקחו, לנחל את-הארץ.  יט ואלה, שמות האנשים:  למטה יהודה, כלב בן-יפנה.  כ ולמטה בני שמעון, שמואל בן-עמיהוד.  כא למטה בנימן, אלידד בן-כסלון.  כב ולמטה בני-דן, נשיא--בקי, בן-יגלי.  כג לבני יוסף, למטה בני-מנשה נשיא--חניאל, בן-אפד.  כד ולמטה בני-אפרים, נשיא--קמואל, בן-שפטן.  כה ולמטה בני-זבולן, נשיא--אליצפן, בן-פרנך.  כו ולמטה בני-יששכר, נשיא--פלטיאל, בן-עזן.  כז ולמטה בני-אשר, נשיא--אחיהוד, בן-שלמי.  כח ולמטה בני-נפתלי, נשיא--פדהאל, בן-עמיהוד.  כט אלה, אשר צוה יהוה, לנחל את-בני-ישראל, בארץ כנען.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו